Welkom bij obs de Esdoorn

Welkom bij obs de Esdoorn

De Esdoorn is een openbare basisschool centraal gelegen in het dorp Weerdinge en is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. De school ontleent haar naam aan de Esdoorn die op het plein staat. Hoewel de Esdoorn van oorsprong een echte dorpsschool is, vervult de school steeds meer een regiofunctie en wordt de school bezocht door leerlingen uit omliggende dorpen en wijken. Sinds maart 2018 heeft de school intrek genomen in een  nieuw verbouwde school. De school is gebouwd volgens de meest recente duurzaamheidseisen en voorzien van de nieuwste moderne technologie.
Op deze website en in onze schoolgids kunt u veel praktische zaken vinden. Wilt u meer informatie, heeft u vragen of tips dan kunt u altijd terecht bij de locatieleider of één van de groepsleerkrachten. 

Een dagarrangement onder een dak!

Kindercentrum de Rommelpot
In de school is ook kindercentrum de Rommelpot gehuisvest. Hier kunt u terecht voor het kinderdagverblijf en de BSO. De Rommelpot wil ouders ondersteunen bij het combineren van werk, studie en zorg voor hun kinderen, zodat ouders zich optimaal kunnen ontplooien. Tegelijkertijd willen zij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.

Voorschool
De ‘Voorschool’ maakt deel uit van de basisschool en biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving. Gedurende 10 uur per week verdeeld over 3 dagdelen in de week, kunnen de peuters deelnemen in een groep van maximaal 16 peuters. Kinderen leren samen met hun leeftijdgenootjes, al spelend, vaardigheden die zijn nodig hebben voor een goede start op de basisschool. Er wordt nauw samengewerkt met de leerkracht van groep 1-2. Het jaarprogramma en de activiteiten zijn op elkaar afgestemd en door de
doorgaande lijn is de overgang naar de basisschool makkelijker.

Logopedie
Kinderen met taal- en/of spraakproblemen kunnen op school op dinsdagmiddag gebruik maken van logopedie. Dit wordt verzorgd door logopediepraktijk Nienke Havinga.
© 2018 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden