Daltononderwijs

Obs De Esdoorn is een school voor daltononderwijs. De onderwijsvorm is gebaseerd op de ideeën van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst. 
Kinderen krijgen de mogelijkheid om te ontdekken en ondernemend te kunnen zijn.


Dit door te werken vanuit een overzichtelijke leeromgeving, waarin ze ervaren dat er vertrouwen en respect van leerkrachten en medeleerlingen is. Van daaruit werken zijn aan hun eigen mens-zijn, het opdoen van kennis, hun zelfstandigheid, het omgaan met emoties, het leren maken van keuzes en daar verantwoording voor te dragen en om samen te werken met elkaar binnen je eigen groep, maar ook met verschillende leeftijden door elkaar. Kinderen leren elkaar te helpen en dat je van en met elkaar kunt leren.

In november 2020 is de school gevisiteerd en is onze daltonlicentie voor 5 jaar verlengd! 

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden