Daltononderwijs

De Esdoorn  is een school voor Daltononderwijs. Dat is volgens grondlegster Helen Parkhurst geen methode of systeem, maar een manier van met elkaar omgaan. Als Daltonschool gaan we ervan uit dat leerlingen nieuwsgierig zijn, actief willen zijn en zich willen ontwikkelen. 

Wij gebruiken de Daltonmethode als middel en vinden daarin het volgende belangrijk:  

  • vrijheid in gebondenheid/verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid 
  • samenwerking
  • reflectie
  • effectiviteit en doelmatigheid
  • borging

Dat betekent bijvoorbeeld dat de leerlingen zelfstandig aan hun eigen taak mogen werken, actief aan de slag kunnen gaan en elkaar helpen.

 

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden