Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat er specifieke aandacht is voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Want alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Wij kijken daarom naar wat een kind nodig heeft en houden rekening met eventuele beperkingen. 

Elk kind is uniek en vraagt om onderwijs op maat.  Wij stemmen ons onderwijs goed af op elke individuele leerling. Dus ook op leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben. 
We werken altijd in combinatiegroepen (1/2, 3/4, 5/6, 7/8). Er zitten gemiddeld zo'n 20 kinderen in onze combinatiegroepen.
De Esdoorn besteedt veel extra zorg en aandacht aan:

  • kinderen die moeite hebben om de lesstof eigen te maken.
  • kinderen die cognitief juist meer aan kunnen
  • kinderen met gedragsproblemen
Extra hulp
Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan onze leerkrachten kunnen geven, dan schakelen we extra hulp in. Bijvoorbeeld een adviseur, orthopedagoog of ambulant begeleider. Zo helpen we de kinderen zich zo maximaal mogelijk te ontwikkelen!

Klachten
Bent u niet tevreden over de gang van zaken op de school van uw kind? Dan kan dit een reden voor u zijn om een klacht in te dienen. Vaak kan een klacht op de school worden afgehandeld. Afhankelijk van uw klacht kan uw contactpersoon op school u ook doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon, het bestuur van OOE of de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKCO). 
Klacht indienen | Openbaar Onderwijs Emmen (oo-emmen.nl)

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden