Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang op obs de Esdoorn is een vrijwillige organisatie die door een groep ouders wordt geregeld. Wij zien het als onze taak om aan de kinderen een ontspannen, pedagogisch verantwoorde lunchpauze aan te bieden. Het doel is dat we tussen de middag met elkaar kunnen zorgen voor een gezellige sfeer, waar de kinderen met de tso-krachten een boterham kunnen eten en o.a. hun verhaal kwijt kunnen. Door een goede opvang draagt de tussenschoolse opvang bij dat de kinderen weer geconcentreerd kunnen beginnen aan de middaglessen.
 
Kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gebruik maken van de tso.

Kosten
 Voor de tussenschoolse opvang vragen wij een kleine bijdrage.
10-rittenkaart                                          € 12,50
20-rittenkaart                                          €  25,00
40-rittenkaart                                          €  50,00

Mocht u gebruik willen maken van de TSO, dan kunt u bij de locatiedirecteur Sandra Klemens een inschrijfformulier halen.

U kunt uw kind(eren) aan- of afmelden voor de TSO door een bericht in te spreken of een sms te
sturen naar: 06-25040667.
 

 
 

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden