Nieuwe ouders

Bent u geïnteresseerd in onze school?

Wij horen het graag en nodigen u met plezier uit voor een intake. Tijdens deze intake krijgt u een rondleiding door de school
en beantwoorden wij al uw vragen!


U kunt contact opnemen met locatiedirecteur Sandra Klemens via s.klemens@oo-emmen.nl of 0591 - 659848. 

Momenteel geldt er op obs De Esdoorn een leerlingstop. Het aantal aanmeldingen is op dit moment groter dan de prognoses deden vermoeden. We kunnen nu nog passende maatregelen nemen om goed onderwijs te kunnen blijven geven (passend onderwijs). Daarin is echter wel een grens bereikt.
Voor ouders die al kinderen op De Esdoorn hebben zitten wordt een uitzondering gemaakt, de broertjes en zusjes worden nog wel geplaatst. Verder is het streven om gezinnen die woonachtig zijn in Weerdinge of een binding met het dorp hebben, ook een plaats te bieden. In alle andere voorkomende gevallen wordt verzocht een school te zoeken in uw eigen woonomgeving.

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden