De School

Onze missie

SAMEN BETER!

Onze visie

Daltononderwijs is het uitgangspunt. Door het effectief toepassen van de kernwaarden
   van het daltononderwijs (zelfstandigheid, samenwerking en vrijheid in
  gebondenheid) kan elk kind zich op zijn of haar niveau blijven ontwikkelen.
Elk kind heeft talenten en mogelijkheden. Het voortdurend monitoren van de
  ontwikkeling is een vereiste.
Er is een breed onderwijsaanbod. Van cognitief, expressief, lichamelijk tot
  sociaal-emotioneel.
Samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders en extern deskundigen
  is de basis voor succes.
De Esdoorn is een veilige plek voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Een
  goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde voor ontwikkeling.
Opbrengstgericht werken is de basis van ons lesgeven. Systematische evaluatie
  van de leerling prestaties is vanzelfsprekend.
Onderwijs op de Esdoorn is gericht op de mogelijkheden van kinderen. De
  school heeft hoge, realistische verwachtingen van kinderen.
Ruimtes en lokalen worden effectief ingericht als leerrijke omgeving.
Nascholing vindt jaarlijks plaats. Elk jaar wordt afgesproken wat er verbreed,
  verdiept of verbeterd moet worden. Op team- en individueel niveau.

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden