De School

Missie:

'Ondernemende en wereldwijze kinderen groeien binnen Kindcentrum Weerdinge op met lef!

Visie:

Obs de Esdoorn biedt kwalitatief goed onderwijs in een veilige en overzichtelijke leeromgeving waarbij samenwerken de basis is. Kinderen leren al van jongs af aan elkaar te helpen en dat je van en met elkaar kunt leren. Dit kan met de kinderen in de eigen groep, maar ook met verschillende leeftijden door elkaar. Ook wordt er door leerkrachten samengewerkt met de collega’s van kindercentrum de Rommelpot richting een dalton (integraal) kindcentrum én met u. Als ouders bent u immers ervaringsdeskundige als het om uw kind gaat. Samen weten we meer en kunnen we beter aansluiten bij de behoeften en ontwikkeling van uw kind.

 

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden